WPLounge

Disclaimer

Wanneer u zich toegang verschaft tot deze website en gebruik maakt van de hier aangeboden informatie en functionaliteit, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande bepalingen.

Informatie op deze website
De op deze website getoonde informatie en functionaliteit wordt door WordPress Lounge met constante zorg en aandacht samengesteld. De inhoud, functionaliteit en vormgeving van de website kan echter op elke moment en zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden. WordPress Lounge kan een foutloos en ononderbroken functioneren van deze website niet garanderen. Het is mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Als u zich toegang verschaft tot deze website en gebruik maakt van de daarop aangeboden informatie en functionaliteit, verklaart u zich akkoord met de onderstaande bepalingen.

Uitingen op deze website
Op deze website uiten wij onze eigen mening. Deze is tot stand gekomen op basis van onze eigen ervaringen. Aan deze uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
WordPress Lounge aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Hyperlinks en verwijzingen
Hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden worden niet door WordPress Lounge gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. WordPress Lounge aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid en geeft geen garanties voor de werking en inhoud van die websites.

WordPress
De website wplounge.nl is niet verbonden aan WordPress zelf.

Cookies
Wij gebruiken cookies op deze website. Meer daarover vind je op de pagina “Cookies“.